Kategorie

Polityka prywatności

Polityka prywatności 

 1. Aby w pełni móc korzystać z naszego sklepu, niezbędne jest podane danych takich jak: imię oraz nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz email. Są to dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Rejestracja nie jest obowiązkowa, do dokonywania zakupów.
 2. Do finalizowania transakcji, oprócz danych teleadresowych potrzebujemy potwierdzenia odbioru towaru ze sklepu lub adresu wysyłki.
 3. Podczas wizyty w sklepie automatycznie zbierane są dane, tj.: numer IP, system operacyjny, typ przeglądarki itp. Dane te mogą zostać wykorzystane do badania zachowania użytkowników na stronie, zbierania informacji demograficzny lub personalizacji strony. Te wszystkie informacje zbierane są o każdym użytkowniku odwiedzającym witrynę.
 4. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania, Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia, np. Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 5. Dane zbierane podczas wymiany korespondencji pomiędzy Tobą-klientem, a nami-sklepem, służą tylko i wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.
 6. W przypadku wszelkich pytań oraz w celu potwierdzenia transakcji, będziemy kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.
 7. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 8. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, na tej stronie.
 11. Firma zbierająca dane : AquaJanki Sp.z o.o. , ul. Bartycka 24/26 , 00-716 Warszawa; adres email do firmy: biuro@skladlazienek.p

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w internetowym sklepie Skład Łazienek.pl

  1.Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku ze złożonym zamówieniem jest firma Aqua Janki Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Bartyckiej 24/26  , zwany dalej: „Administratorem”.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na wskazany adres Administratora lub wysyłając wiadomość email : biuro@skladlazienek.pl.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Skład Łazienek.pl i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  4. Jeżeli jesteś osoba prowadząca działalność gospodarczą Administrator przetwarza następujące Twoje dane osobowe :
  (a) nazwa (firma przedsiębiorcy) wraz z imieniem i nazwiskiem;
  (b) pełny adres siedziby wraz z określeniem województwa;
  (c) numer NIP;
  (d) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Administratorem;
  (e) adres e-mail;
  (f) numer telefonu;
  (g) login umożliwiający zalogowanie się w Sklepie-jeśli wybierzesz taką opcję ;

    (h) hasło umożliwiające zalogowanie się w Sklepie - jeśli wybierzesz taką opcję.

5. Jeżeli jesteś konsumentem Administrator przetwarza następujące Twoje dane osobowe :

  (a) imię i nazwisko;
  (b) adres zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z określeniem województwa;
  (c) adres e-mail;
  (d) numer telefonu;
  (e)login umożliwiający zalogowanie się w Sklepie -jeśli wybierzesz taką opcję;
  (f) hasło umożliwiające zalogowanie się w Sklepie -jeśli wybierzesz taką opcję.
  6. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  8. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.
  9. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się realizacją wysyłki towarów, zewnętrznej firmie księgowej, ewentualnie doradcom prawnym.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  13. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.